Foodproblems

Élelmiszerekről, kicsit másképp...


Publikációk

 1. Agnes Vajda, Gyula Kasza: Social cost of food borne diseases in the light of true incidents: A methodological approach, IAS-STS Conference - Critical Issues in Science, Technology and Society Studies, Graz, 2016

 2. Vajda Á., Kasza Gy. : Élelmiszer eredetű megbetegedések gazdasági költségei össztársadalmi szinten, Gazdálkodás és Menedzsment Konferencia, Konferencia-kiadvány, Kecskemét, 2015. augusztus 26. Online available: http://gradus.kefo.hu/index.php/gradus/article/view/314

 3. Ágnes Vajda, Gyula Kasza: The social cost of food borne disease - A methodological approach, Food Science Conference 2015, Budapest

 4. Vajda Ágnes, Kasza Gyula: Módszertani megközelítés az élelmiszer közvetítette megbetegedések társadalmi költségeinek becsléséhez, MTA - KÖTEB Élelmiszer-biztonsági Albizottság ülése, 2015. 10. 09.

 5. Vajda Ágnes, Kasza Gyula: Élelmiszer eredetű megbetegedések gazdasági költségei össztársadalmi szinten, Gazdálkodás és Menedzsment Konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 26. http://konferencia.kefo.hu/images/Konferencia/programfüzet.pdf

 6. Vajda Ágnes, Kasza Gyula: Élelmiszer eredetű megbetegedések társadalmi költségei - Módszertani megközelítések, Rudnai Kemenes Konferencia, Zoonózis Társaság, 2015. (A konferencia programja online available: http://epa.oszk.hu/00300/00398/00636/pdf/EPA00398_epinfo_2015_21.pdf

 7. Élelmiszerlánc-ismeretek általános iskolásoknak, elektronikus tájékozató anyag, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2013. Online available: http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21392/Elelmiszerlanc_ismeretek_alt.iskolasoknak.pdf/78a52be9-4772-4838-b689-be1c787cc174

 8. Ágnes Vajda, Gyula Kasza (2016): Economic costs of food borne diseases at social level, Gradus, http://gradus.kefo.hu/index.php/gradus/article/view/314

 9. Vajda Ágnes, Zeke Ildikó, Balla Csaba, Juhász Réka, Barta József (2013): Effect of acid whey on the thermophysical properties of ice cream, Acta Alimentaria 42 (Suppl) pp. 113-121., impakt faktor: 0,475 Online available: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/AAlim.42.2013.Suppl.13

 10. Cs. Zeke, Á. Vajda, R. Juhász, E. Pósa, Cs. Balla, L. Friedrich: Effect of acid whey concentrate on thermophysical and rheological properties of milk- based ice-cream, Food Science Conference 2015, Budapest

 11. Kasza Gy. Bódi B., Vajda Á., Somogy A. (2015): Hazai élelmiszerek részaránya a hazai kiskereskedelmi láncok választékában, Élelmiszervizsgálati Közlemények, 2015. június 30. Online available: http://eviko.hu/Tudom%C3%A1ny/Tudom%C3%A1ny-2015-2/Hazai-%C3%A9lelmiszerek%20r%C3%A9szar%C3%A1nya-a-magyarorsz%C3%A1gi-kiskereskedelmi-l%C3%A1ncok-v%C3%A1laszt%C3%A9k%C3%A1ban

 12. Palotás Péter, Kasza Gyula, Vajda Ágnes, Bódi Barbara, Müllerné Trenovszki Magdolna, Urbányi Béla (2014): Sikamlós kérdés. Lehet-e versenyképes a magyar halfeldolgozás? Online available: http://www.mkk.szie.hu/dep/halt/UserFiles/File/Szakmai_nap/Palotas_P.pdf

Konferenciák

 1. Vajda Á., Kasza Gy.: Food Science Conference 2015, Budapest: The social cost of food borne disease - A methodological approach, Food Science Conference

 2. Vajda Á., Kasza Gy.: MTA - KÖTEB Élelmiszer-biztonsági Albizottság ülése, Budapest: Módszertani megközelítés az élelmiszer közvetítette megbetegedések társadalmi költségeinek becsléséhez

 3. Vajda Á., Kasza Gy.: Rudnai Kemenes Konferencia, Zoonózis Társaság, 2015: Élelmiszer eredetű megbetegedések társadalmi költségei - Módszertani megközelítések

 4. Vajda Á., Kasza Gy.: Gazdálkodás és Menedzsment Konferencia, Kecskemét, 2015: Élelmiszer eredetű megbetegedések gazdasági költségei össztársadalmi szinten

 5. Vajda Á., Kasza Gy.: 16th Annual IAS-STS Conference, Graz 2016: Social cost of food borne diseases in the light of true incidents: A methodological approach

 6. Vajda Á., Kasza Gy.: Economic burden of Salmonella infections in the light of registered and true incidents, IDK International Doctoral Conference, Pécs 2016

 7. Vajda Á.: Systematic thinking: Rendszer elvű gondolkodás jelentősége az élelmiszer eredetű megbetegedések társadalmi költségének vizsgálatában, III. Fiatalok Európában Konferencia, Pécs 2016

 8. Zeke I., Vajda Á., Pósa E., Juhász R., Pásztorné Huszár K., Tóth A., CSehi B., Salamon B., Friedrich L. (2016): Savanyú savó koncent rátum hatása tejes fagylalt stabilitására, XXXVI. Óvári Tudományos Nap, 2016.

 9. Vajda Á., Tóth A.: Az élelmiszeripari minőségirányítás globális kérdései napjainkban, XXXVI. Óvári Tudományos Nap, 2016.

 10. Vajda Á., Tóth A.: A modern élelmiszer előállítás technológiák és a globális élelmiszer kereskedelem humán egészségügyi hatásai napjainkban, XXXVI. Óvári Tudományos Nap, 2016.

 11. Tóth A., Vajda Á., Németh Cs., Juhász R., Salamon B.: Hő -és nyomáskezelés kombinált alkalmazásának hatása tojásfehérje lé egyes tulajdonságaira, XXXVI. Óvári Tudományos Nap, 2016.

 12. Tóth A., Németh Cs., Vajda Á., Zeke I., Csehi B., Friedrich L.: NYOMÁSKEZELÉS IDEJÉNEK HATÁS TOJÁSLEVEK SZÍNÉRE 400 MPA-ON, XXXVI. Óvári Tudományos Nap, 2016.

ORCID kód: 0000-0002-2423-9636

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2423-9636

 


© Minden jog fenntartva.